وب سایت شخصی محمد فردوسی
شبیه سازی Governor مکانیکی در نرم افزار ADAMS
۳ خرداد ۱۳۹۸

Governor از جمله سیستم ها و مکانیزم جذاب می باشد که به عنوان مکانیزم کنترلی استفاده می شود. از اشاره به روابط و تئوری عملکری governor در این بخش طرف نظر می کنیم (توصیه میکنم که حتما در این مورد مطالعه کنید و به جذابیت این سیستم پی ببرید). اما به طور خلاصه از Governor در مجموع هایی استفاده میگردد که سرعت دورانی یک جسم دوار (مانند موتور) به عنوان سنسور برای کنترل استفاده میشود. بطور مثال در هواپیمای ملخی از دور موتور به عنوان سنسور و انتقال آن به مجموعه governor برای باز و بسته شدن شیر کنترل سوخت موتور و در نتیجه آن تنظیم دور موتور استفاده میشود.

برای درک مکانیزم به سیستم زیر توجه کنیم:

 

 

چرخش موتور (یه عنوان ورودی) باعث چرخش governor میشود. با افزایش دور موتور و افزایش سرعت زاویه ای چرخش مجموعه و به دنبال آن افزایش نیروی گریز از مرکز، دو گوی از هم فاصله گرفته و بخش sliding part را به سمت بالا میکشد. (با کاهش دور چرخش و کاهش سرعت زاویه ای مجددا وزنه ها با سمت پایین حرکت کرده و sliding part را به سمت پایین حرکت میدهند). بالا و پایین شدن این قطعه توسط مکانیزمی باعث باز و بسته شدن دریچه نشان داده شده در شکل بالا خواهد شد.

 

تصویر شبیه سازی در نرم افزار ADAMS:

 

به ورودی سیستم (دور موتور) رفتاری مطابق نمودار زیر اعمال میکنیم:

 

 

در ادامه کلیپ رفتار Governor به این ورودی نمایش داده شده است: